Wielkość obrotów w handlu zagranicznym w ubiegłym roku wzrosła o 12% - podał GUS

Wielkość obrotów w handlu zagranicznym w ubiegłym roku wzrosła o 12% - podał GUS

Ukrinform
Całkowita wielkość ukraińskiego obrotu towarowego w 2018 r. wyniosła 104,188 mld USD, czyli o 12% więcej niż w 2017 r. Raport został przygotowywany przez Państwową Służbę Podatkową Ukrainy.

W 2018 r. Ukraina wyeksportowała towary o łącznej wartości 47,334 mld USD, czyli o 9% więcej niż w 2017 r. Import towarów w ubiegłym roku wzrósł o 15% do kwoty 56,854 mld dolarów.

Największy udział w strukturze eksportu krajowego w ubiegłym roku miały produkty spożywcze i rolne (39% lub 18,613 mld USD). Na drugim miejscu znalazły się metale i gotowe wyroby metalowe (24,6% lub 11,633 mld dolarów), na trzecim miejscu są maszyny, urządzenia i usługi transportowe (11,6% lub 5,472 mld dolarów).

W strukturze importu pierwsze miejsce zajęły samochody, producja elektromaszynowa i usługi transportowe (30,6% lub 17,42 mld dolarów). Na drugim miejscu znajdują się towary paliwowo - energetyczne (23,8% lub 13,521 mld USD), a na trzecie miejsce trafiły wyroby przemysłu chemicznego (18,6% lub 10,603 mld USD).

Struktura geograficzna handlu zagranicznego uległa znaczącym zmianom. W szczególności zmniejszył się udział krajów WNP (z 23% w 2017 r. Do 15% w 2018 r.).

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-