MFW i Ukraina ustaliły główne zadania dla Kijowa w 2019 roku

MFW i Ukraina ustaliły główne zadania dla Kijowa w 2019 roku

Ukrinform
Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Ukraina określiły warunki, które strona ukraińska musi wypełnić w tym roku, aby otrzymać pełne finansowanie programu pożyczkowego MFW w ramach programu Stand By (SB).

Wśród nich - przyjęcie szeregu ustaw w sektorze finansowym i bankowym, kontynuacja działań antykorupcyjnych, ożywienie reform w sferze prywatyzacji - informuje Ukrinform.

"Nie będziemy zwlekać z przyjęciem przepisów, które mają kluczowe znaczenie dla stworzenia optymalnego środowiska pracy i rozwoju naszych rynków finansowych" – czytamy w analitycznym sprawozdaniu Funduszu dotyczącym realizacji programu Stand By dla Ukrainy oraz zakończenia poprzedniego programu rozszerzonego finansowania (EFF).

W związku z tym MFW oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Najwyższą do końca marca 2019 r. ustawy №2413a, która pozbawi Komisję Krajową możliwości przeprowadzania regulacji prawnych na rynkach usług finansowych i rozdzieli ją między NBU i Narodową Komisję Papierów Wartościowych i Rynku Papierów Wartościowych.

Ponadto MFW, wraz z Bankiem Światowym, obiecuje, do końca marca 2019 r., uzgodnić poprawki do ustawy o bankach i bankowości na Ukrainie w celu zajęcia się "lukami legislacyjnymi". Fundusz oczekuje, że parlament przyjmie do połowy 2019 r. szereg ustaw w sektorze finansowym, w szczególności w zakresie instrumentów pochodnych i rynków finansowych, ochrony konsumentów i przekazów pieniężnych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca szczególną uwagę na działania w celu likwidacji korupcji na Ukrainie. "Bardzo ważne, aby nowe instytucje antykorupcyjne - NABU, specjalny prokurator antykorupcyjny i Wyższy Sąd Antykorupcyjny - zachowały swoją niezależność i uczciwość" - podkreślił Fundusz.

W szczególności, w odniesieniu do Sądu Antykorupcyjnego, MFW oczekuje, że do końca kwietnia 2019 r. zostanie naznaczono co najmniej 35 sędziów "o nienagannej reputacji i odpowiednich umiejętnościach zawodowych" zgodnie z ustawą 2018/2447 oraz odpowiednimi regulacjami, w celu zapewnienia obiektywności i przejrzystości procesu. Jednocześnie MFW ma nadzieję, że Sąd Antykorupcyjny rozpocznie działalność przed końcem czerwca 2019 r.

Jeśli chodzi o NABU, to Fundusz oczekuje zakończenia zewnętrznego audytu grupą renomowanych ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem. MFW ma również nadzieję, że przed końcem czerwca 2019 roku będzie przyjęte przez Radę Najwyższą ustawodawstwo zwiększające uprawnienia NABU.

MFW w dalszej współpracy z Ukrainą wskazał na potrzebę znacznych postępów w procesie prywatyzacji i reformy przedsiębiorstw państwowych, a także na dalsze wzmocnienie zarządzania bankowego.

Jak poinformował Ukrinform, 18 grudnia Zarząd MFW zatwierdził nowy 14-miesięczny program kredytowy dla Ukrainy na sumę 3,9 miliarda dolarów. Program obejmuje trzy transze, w tym dwie na sumę 2,6 miliarda euro do końca tego roku.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-